58 Bộ sưu tập bán hàng kiểu chữ – Chỉ $ 29

Jul 30, 2022 Uncategorized

$ 29 bán kiểu chữ – 8 gia đình, 58 phông chữ tổng thể
Gói sử dụng cho bạn một loạt các phông chữ hộ gia đình mộc mạc, cơ bản, truyền thống hoặc bóng tối, với đồ trang trí, phân chia, dây chằng cũng như thậm chí các từ liên kết tiền thưởng (với, và, mới, hoặc, khi, không có, v.v.).
Bạn thường sẽ trả 160 đô la cho nó, tuy nhiên bây giờ tất cả các kiểu phông chữ này sẽ là của bạn chỉ với 29 đô la, tiết kiệm tổng thể là 82%.
Các tập tin được cung cấp ngay lập tức sau khi thanh toán. Bạn sẽ nhận được dữ liệu ZIP (kích thước 55 MB), bao gồm OTF cũng như các định dạng dữ liệu AI. Bạn có thể sử dụng các tài nguyên cho cả mục đích cá nhân cũng như công nghiệp, tuy nhiên dữ liệu không thể được bán lại hoặc phân phối lại.
Sáng tạo!

0/5 (0 đánh giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *