Hàng trăm váy: Ngày 82

Jan 20, 2022 Uncategorized

Có gì đó tanh về Heidi này:

Đây là bản gốc xuất bản cho chiếc váy này, từ trở lại vào năm 2010.

Tôi đã mua lại nguyên liệu vào năm 2007. (Tôi vẫn chưa may các tài liệu khác từ bài đăng đó.) Tôi loại mong muốn tôi có nhiều hơn – Ý tôi là, phải không? Tôi cũng muốn có Koi màu cam sáng trên nền màu xám, loại nghệ thuật graffiti này của Jeremy Novy.

Binding cổ là một chút cuộn-y:

Zipper là tốt đẹp, mặc dù! Lớp lót bỏ túi chỉ là Batiste trắng da trắng.

Và mặt sau:

Chia sẻ cái này:
Twitter.
Facebook

Như thế này:
Giống như đang tải …

Có liên quan

Heidi của Karen cũng như một vài câu hỏi liên quan 8, 2010Với 17 bình luận
Heidi của Karen cũng như một vài câu hỏi câu hỏi liên quan 18, 2010Với 17 bình luận
Liberty Heidi Updatemay 8, 2010Với 26 Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *