17 Clip Clip Art & Biên giới – Tải xuống tức thì

Aug 30, 2022 category

miễn phí 17 clip bộ lạc nghệ thuật & biên giới
Nhớ vòng tay tình bạn? Tôi hy vọng bạn làm và tôi hy vọng bạn yêu thích Aztec, bộ lạc, bản in tiêu chuẩn vì có một bộ 17 giới hạn của 17 bộ lạc Clip Arts & B Border đang chờ bạn tải xuống, tại Creativemarket. Dưới đây là những gì gói chứa: – 8 ký hiệu nghệ thuật clip và 9 bàn chải mẫu, bao gồm 1 mẫu mẫu perk trong tệp EPS, tất cả đều xếp lớp và nhóm. Tệp tương thích với phiên bản Illustrator CS2 EPS; – 17 nghệ thuật clip kỹ thuật số đầy màu sắc, bao gồm 1 giấy kỹ thuật số perk; – Bao gồm 8 tệp PNG của biểu tượng Clip Arts trên nền trong suốt, xấp xỉ 5 ″ tại điểm rộng nhất, 300 dpi – cũng có 9 tệp PNG của Art Clip Art trên nền trong suốt, 12 ″ tại điểm rộng nhất, với 300 dpi. – 1 giấy thủ công perk ở định dạng PNG, 12 ″ x 12, AT6 300 dpi.
Vui lòng chỉ sử dụng các tài nguyên cho sử dụng thương mại cá nhân và nhỏ. Bạn có thể tạo ra các sản phẩm để bán mà chỉ đưa ra bất kỳ điểm tín dụng nào chỉ bằng cách mua giấy phép mở rộng.

0/5 (0 đánh giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *