Thiết kế nghệ thuật như một vũ khí – Spanky

Oct 16, 2022 category

Bạn có thể nghĩ rằng có một nồi vàng ở cuối cầu vồng. Nó thực sự không phải là. Tác phẩm nghệ thuật của Spanky đang chờ bạn. Ông là một họa sĩ minh họa tự do khi xem xét rằng, 04 và đến từ Bangkok, Thái Lan. Nếu bạn chú ý chặt chẽ hoặc chỉ có một con mắt được đào tạo, bạn sẽ thấy các đặc điểm và phong cách châu Á ảnh hưởng đến sáng tạo của anh ấy. Anh ta sử dụng các kỹ thuật phức tạp, với một kết quả rất nhiều màu sắc, nhưng không bao giờ thô tục hay trên đỉnh. Nó chỉ làm cho bạn hấp dẫn hơn rất nhiều về các chi tiết và ý tưởng đằng sau những thiết kế nghệ thuật này. Bạn có thể kiểm tra anh ta ở bên cạnh. Nhưng ở đây, một lối tắt:

Thiết kế nghệ thuật Lý thuyết của Bơm NationPumpkin
Tom Yum
0/5 (0 đánh giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *